Vill ni vara med och utmana närliggande kommuner i Runneby loppen 2018? Då får ni inte missa Kommunkampen!

Samla ett gäng om 5-10 personer från samma kommun som vill tävla tillsammans mot andra kommuner i samma lopp (5 km eller halvmaran)
Hitta på ett tävlingsnamn åt ert lag.
Ert lag är med och tävlar mot andra lag från andra kommuner som springer samma distans som ni är anmälda till. Lagens resultat kommer att redovisas på Runneby hemsida dagen efter loppet.

 

Så här gör ni anmälan

1.  Samla ihop ert lag, utse en lagledare och sätt ert lagnamn.
2. Varje löpare anmäler sig själv till loppet på vanligt sätt på Runnebys hemsida.
3. När alla är anmälda skickar lagledaren en e-post till info@runneby.se innehållande namn, e-post och telefonnummer till löparna i laget. Ange även ert lags namn. Döp mejlet Kommunkampen.

Färdigt! Nu är ert lag anmälda och ert resultat kommer både att redovisas individuellt och som lag efter loppet. 
Lycka till!